Překlady

Karolina Surma

Brno, Česká republika
Karolina Surma

Služby

Už několik let tlumočím a překládám do polštiny, jsem také vyučující tohoto jazyka.

V roce 2009 jsem začala studovat bohemistiku v České republice na Ostravské univerzitě v Ostravě a zároveň jsem se vzdělávala jako lektorka polštiny pro cizince. Jsem také absolventkou polonistiky na Vratislavské univerzitě a ke svému studiu jsem přistupovala velmi aktivně (za vynikající studijní výsledky jsem vždy získávala prospěchové stipendium, obdržela jsem také stipendium ministra vědy a vysokého školství Polské republiky). Během svého magisterského studia polonistiky jsem pracovala jako dobrovolnice na Vratislavské univerzitě a odjela jsem na pracovní stáž do Ostravy, kde jsem učila budoucí polonisty a také studovala český jazyk a literaturu.

V roce 2013 jsem vyučovala polštinu na Masarykově univerzitě, kde působím jako stipendistka polské vlády pro studium bohemistiky. Předtím jsem učila na Dolnoslezské vysoké škole ve Vratislavi a poskytovala jsem také soukromá doučování. Jsem zkušená lektorka nejenom pro rodilé mluvčí slovanských jazyků, ale pracovala jsem i s Asiaty.

Díky studiu přímo v v České republice jsem jsem si znalosti češtiny osvojila velmi rychle- už po roce studia jsem byla schopna pomáhat kolegům z více vzdálených států na českých úřadech a v nemocnicích. V roce 2011 jsem začala působit jako tlumočnice. Pracovala jsem mj. na divadelním festivalu v Tarnově jako tlumočnice skupiny 420 People, na mezinárodních setkáních a obchodních jednáních s polskými a českými firmami. Později jsem začala tlumočit na konferencích a při jiných oficiálních událostech.

Do polštiny překládám rozmanité texty. Mám zkušenosti s právními, odbornými (technickými) a texty zaměřenými na cestovní ruch. Překládala jsem (lokalizovala) webové stránky. V nutných případech překládám i do češtiny, na vyžádání nabízím i korektury vedené rodilým mluvčím češtiny, aby tyto texty byly gramaticky a stylisticky správné. Jako absolventka polonistky zaručuji vysokou kvalitu polsky psaných textů, včetně správné interpunkce, syntaxe a stylistiky.